Cadrul geografic

Localitatea Dumbrăviţa este situatăîn partea de sud-est a municipiului Baia Mare,la o distanţă de 12 km de acesta, în depresiunea pe care o străbate râul Chechişel şi care deschide în faţa ochilor o panorama fermecătoare de la poalele Mogoşei la malul Lăpuşului.  Ca aşezare geografică, Dumbrăviţa face patre din zona morfologică şi climatică de tranziţie dintre şes şi premontană, cu terenuri plane, terase favorabile cerealelor şi terenuri situate  pe versanţii dealurilor, favorabile dezvoltării pomiculturii.

Localitatea Dumbrăviţa este situată între coordonatele47°39’ - 47°48’ latitudine nordică şi 21°10’ - 21°30’ longitudine estică, la o altitudine medie de 195 m faţă de nivelul mării. 

Dumbrăviţa este reşedinţauneia dintre cele 64 de comune ale judeţului Maramureş, întinsă pe o suprafaţă de 54 km2, în componenţa căreia intră satele Dumbrăviţa - reşedinţa comunei, Cărbunari, Chechiş, Rus, Şindreşti şi Unguraş. 
Populaţia comunei este de aproximativ 4500 de locuitori, dintre care 102 şomeri, dintre aceştia 52 de femei şi 50 de bărbaţi. 

Comuna Dumbraviţă se învecinează:
♦ la nord cu oraşul Baia Sprie, 
♦ la sud cu comuna Copalnic Mănăştur, 
♦ la est cu comuna Siseşti, 
♦ la vest  comuna Groşi şi cu municipiul Baia Mare,
♦ la sud-vest cu comuna Săcălăşeni.

Cel mai apropiat spitaleste spitalul judeţean Baia Mare situat la 12 km de comună, iar cea mai apropiata cale ferată este tot în Baia Mare la 12 km de centru de comună (deserveşte toate categoriile de trenuri) şi la 27 de km este Aeroportul internaţional Baia Mare. Transportul public se realizează cu autobuze.

Accesul în comunăse face numai pe cale rutieră, principala cale de acces fiind drumul judeţean DJ 182 Baia Mare - Târgu Lăpuş. Legătura din drumul judeţean în sate se realizează printr-o bogată reţea de drumuri comunale, asfaltate şi pietruite. 

Agricultura,dar şi alte activităţi neagricole sunt favorizate de cadrul natural valoros, caracterizat prin diversitatea formelor de relief, cursuri de apa, climat blând, grad mare de împădurire. Comuna Dumbrăviţa ofera condiţii favorabile desfăşurării turismului de agrement, pescuitului, vânătorii, drumeţiilor, turismului cultural şi agroturismului. 
Suprafaţa comuneieste de 5167 ha, dintre care suprafaţa agricolă ocupă 4303 ha, din care arabil: 1620 ha; păşune şi fâneţe 2370 ha; livezi 307 ha; suprafaţa silvică este de 588 ha. 
Efectivele de animale:bovine 2540, ovine 2807, cabaline 202, porcine 3130.