Contabil şef

                                                      CURRICULUM VITAE

Nume, prenume: POP ILEANA

Data naşterii: 19.05.1955

Naţionalitatea: Română

Starea civilă: Căsătorită

Educaţia:
1975-1978 -  Liceul Agro-Industrial, LIVADA - Diplomă de bacalaureat în specializarea contabilitate                        şi merceologie

Limbi străine: 
Limbile engleză şi franceză: citit, vorbit, scris - nivel 4
(1 – excelent; 5 – cunoştinţe de bază)

Alte aptitudini:  Operare PC

Funcţia deţinută în prezent: Contabil şef

Vechimea în cadrul instituţiei: 17 ani

Calificări cheie: - Curs de Managementul Proiectelor

Experienţa profesională
1978-1982     Contabil - C.A.P Dumbrăviţa
1982-1986     Responsabil Economic - Intreprinderea de pajişti Maramureş, Loc. Baia Mare
1986-1991     Contabil - I.S.J Maramureş. Loc. Baia Mare
1991-Prezent Contabil Şef - Primăria Dumbrăviţa, Loc. Dumbrăviţa