Date statistice

Populaţie = 4469 locuitori

GOSPODĂRII = 1500 
~ racordate la reţeaua de gaz = 866 
~ sursa de apă - reţea 
~ aducţiune 6.0 
~ distr. 75.0 
~ neracordate la reţea electrică = 2 
~ km reţea electrică = 51.0 
~ tip centrale telefonice - 1 digital[ 
~ număr de linii 558 cu 842 abonaţi  

EFECTIVE DE ANIMALE 
~ bovine 2540 
~ ovine 2807 
~ cabaline 202 
~ porcine 3130 

DRUMURI = 112.0 km
~ intravilan 63.0 
~ extravilan 9.0 
~ pământ 40.0 

UNITĂŢI SANITARE
~ Dispensar medical rural