Fauna

Dintre speciile de interes vânatoresc al căror habitat permanent este teritoriul comunei amintim: vulpea, căprioara, mistreţul şi iepurele. Mai rar, de regulă iarna, îşi fac apariţia cerbul şi lupul, dar numai în număr mic. Veveriţele pot fi văzute nu numai în păduri si crânguri, ci şi prin livezile cu pomi mari. 
Tot aici se află şi o bogată avifaună formată din păsări comune, autohtone şi migratoare: coţofana sau sârca, gaiţa, cioara, vrabia, porumbelul, barza, piţigoiul, cinteza, ciocănitoarea, mierla, sturzul, potârnichea, fazanul, rândunica, graurul, cucul şi multe altele. 
Dintre reptile amintim: şarpele comun, şarpele de apă, salamandra, guşterul (maroniu şi verde), broasca râioasă, brotăcelul, broasca de baltă şi altele. 
Fauna frunzişului, extrem de bogată şi variată, este reprezentată de insecte, viermi, miriapode, cărăbuşi, lăcuste etc. 
În zonele de şes şi colinare mai pot fi găsite şoarecele de câmp, melci, ariciul, cârtiţa, dihorul, nevăstuica, vidra, etc. Tot aici se mai află şi păsări nocturne: cucuveaua, şorecarul, bufniţa şi altele. 
Efectivul de animale relevă o pondere însemnată de bovine, porcine, ovine şi păsări precum şi familii de albine.