Comuna Dumbrăvița

Anunț depunere oferte pentru achizitia de lucrari pentru realizare obiectiv REfacere pod de beton peste Valea Sindresti

Invitatie depunere oferte pentru achizitia de lucrari pentru realizarea obiectivului ,, „Refacere pod de beton peste Valea Sindresti, Râul Chechisel, satul Rus, comuna Dumbravita judetul Maramures” – etapa 2


Comuna Dumbravita intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Lucrari pentru realizarea obiectivului „Refacere pod de be...

02 November 2018
Anunt suspendare a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutan

Detalii în atașament

27 July 2018
Anunt concurs de recutrare inspector, clasa I, gr. Debutant

Primăria Comunei Dumbrăvița, Județul Maramureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţ...

02 July 2018
Rezultat interviu Achizitii Publice

Detalii privind rezultatul probei de interviu la concursul de ocupare a functiei publice de executie - inspector principal in cadrul Compartimentului...

04 May 2018
Invitatie depunere oferte pentru achizitia de lucrari pentru realizarea obiectivului ,,Amenajari exterioare Camin cultural Dumbravita”

Comuna Dumbravita intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Lucrari pentru realizarea obiectivului ,,Amenajari exterioare Camin cultural Dumbravita”

COD CPV 45000000-7  Lucrari de constructii
Valoarea estimată a achiziției este de 428.647,07 lei fără TVA. 
Specificațiile tehnice...

11 May 2018