Comuna Dumbrăvița

Rezultat interviu Achizitii Publice

Detalii privind rezultatul probei de interviu la concursul de ocupare a functiei publice de executie - inspector principal in cadrul Compartimentului Achizitii publice regasiti in atasament. 

04 May 2018
Invitatie depunere oferte pentru achizitia de lucrari pentru realizarea obiectivului ,,Amenajari exterioare Camin cultural Dumbravita”

Comuna Dumbravita intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Lucrari pentru realizarea obiectivului ,,Amenajari exterioare Camin cultural Dumbravita”

COD CPV 45000000-7  Lucrari de constructii
Valoarea estimată a achiziției este de 428.647,07 lei fără TVA. 
Specificațiile tehnice...

11 May 2018