Anunț Invitație depunere oferte pentru achiziția de lucrări pentru realizarea obiectivului ,,Sistematizare pe verticala Cămin Cultural Rus”

06 November 2019
Comuna Dumbravita intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Lucrari pentru realizarea obiectivului ,,Sistematizare pe verticala Camin Cultural Rus” 

Fișiere atașate